Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:50 06.02.2017

Mehmed Tutmić osuđen na 4 godine zatvora

Nakon okončanog glavnog pretresa u predmetu Mehmed Tutmić pred Odjelom II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, Sud je donio i javno objavio presudu kojom je optuženi Mehmed Tutmić oglašen krivim za krivično djelo organiziranje terorističke grupe  iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH a sve u vezi sa krivičnim djelom terorizam iz člana 201. KZ BiH i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiti (4) godine.

 

Optuženi Mehmed Tutmić je oglašen krivim što je 17. jula 2013. godine, napustio BiH s ciljem priključenja terorističkim organizacijama Islamska država Iraka i Levanta ( ISIL) koje djeluju na području Sirije i Iraka znajući da su iste od strane Vijeća Sigurnosti UN-a od 30 maja 2013. godine proglašene kao terorističke organizacije i grupe, i to tako što je sa područja R.Turske ilegalno prešao na teritoriju Sirije te učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani snaga ISIL-a odnosno terorističkih grupa u Siriji i Iraku, a gdje je boravio sve do 11.avgusta 2014. godine, nakon čega se vratio u BiH.

 

Vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru će se uračunati u izrečenu  kaznu zatvora.

 

Na osnovu odredbi člana 188. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH, optuženi je obavezan na naknadu troškova krivičnog postupka, o čijoj visini će Sud odlučiti posebnim rješenjem, nakon pribavljanja potrebnih podataka.

 

Sud je takođe donio rješenje kojim je prema optuženom Mehmedu Tutmiću produžen pritvor koji može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci, odnosno do 06.11.2017. godine ili do nove odluke Suda.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved