Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:39 05.07.2021

Objavljena prvostepena presuda u predmetu Božidar Perišić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je donio, a predsjednik vijeća dana 5.7.2021. godine objavio, prvostepenu presudu u predmetu Božidar Perišić i dr. kojom je optuženi Božidar Perišić oglašen krivim što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, tokom rasprostranjenog i sistematičnog napada jedinica vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske (VRS), usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Rogatica, koji je trajao od mjeseca maja 1992. godine najdalje do kraja 1992. godine, znajući za taj napad i svjestan da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik Prve podrinjske lake pješadijske brigade VRS (Rogatička brigada VRS), vršio progon civilnog bošnjačkog stanovništva na nacionalnoj, vjerskoj i etničkoj osnovi, čime je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka  h) progon, u vezi sa tačkom a) - lišenje druge osobe života (ubistvo), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

Opuženi Božidar Perišić i Vinko Zoranović oslobođeni su optužbe da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, tokom rasprostranjenog i sistematičnog napada jedinica, vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske (VRS), usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Rogatica, koji je trajao od mjeseca maja 1992. godine do kraja 1993. godine, znajući za taj napad i svjesni da njihove radnje čine dio tog napada, Božidar Perišić kao pripadnik Prve podrinjske lake pješadijske brigade VRS (Rogatička brigada VRS), a Vinko Zoranović kao pripadnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Rogatica, vršili progon civilnog bošnjačkog stanovništva na nacionalnoj, vjerskoj i etničkoj osnovi, i to učešćem u ubojstvima, silovanjima, teškim oduzimanjima slobode i drugim nečovječnim djelima, čime bi optuženi Božidar Perišić počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka  h) progon, u vezi sa tačkom a) - lišenje druge osobe života (ubistvo) i tačkom a) člana 173. stav 1. - napad na civilno stanovništvo, naselje, pojedine civilne osobe ili osobe onesposobljene za borbu, a taj je napad posljedovao smrću, teškom tjelesnom ozljedom ili teškim narušenjem zdravlja, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, i krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka  h) progon, u vezi sa tačkom k) - druga nečovječna djela, i tačkom a) člana 173. stav 1. - napad na civilno stanovništvo, naselje, pojedine civilne osobe ili osobe onesposobljene za borbu, a taj je napad posljedovao smrću, teškom tjelesnom ozljedom ili teškim narušenjem zdravlja, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, a optuženi Vinko Zoranović krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka  h) - progon, u vezi sa tačkom g) - prisiljavanje druge osobe uporabom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili sa njom izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved