Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:31 08.02.2019

Objavljene Smjernice za kandidate koji se prijavljuju na oglase pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sud Bosne i Hercegovine danas je na web sajtu objavio Smjernice za kandidate koji se prijavljuju na oglase po konkursima Suda Bosne i Hercegovine počev od 01.01.2019. godine, u cilju unapređenja transparentnosti i efikasnosti postupka podnošenja prijava, a cijeneći dosadašnja iskustva i upite kandidata za dodatna pojašnjenja.

 

Naglašavajući ključnu važnost pravilnog podnošenja prijave na oglas po konkursu koji raspiše Sud Bosne i Hercegovine, Sud je objavio Smjernice u kojima kandidati mogu naći informacije o validnosti uvjerenja o državljanstvu, dokumentima kojima se potvrđuju prethodno radno iskustvo, te dokumentima koji se ne prihvataju kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva. U cilju smanjenja troškova kandidati se upućuju da uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavljaju samo oni koji su uspješno prošli kvalificirano testiranje.

 

Sa nastojanjem da se kandidatima olakša proces podnošenja prijave, navedene Smjernice se imaju koristiti kao pomoćni alat za dodatna pojašnjenja u konkursnoj proceduri.

 

Na ovaj način Sud nastavlja proaktivno djelovanje u cilju promovisanja transparentnosti, efikasnosti i saradnji sa zajednicom.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved