Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:57 16.06.2018

Obustavljen postupak izručenja Zdravka Mamića

Sudija za prethodni postupak Suda Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim je prema
potraživanom Zdravku Mamiću obustavljen postupak izručenja iz razloga što nisu
ispunjeni zakonski uslovi za izručenje vlastitog državljanina.

 

Sudiji za prethodni postupak navedeno lice je privedeno na osnovu međunarodne difuzne
potjernice NCB Interpol Zagreb R. Hrvatska, raspisane po nalogu za hapšenje izdatog
od strane Županijskog suda u Osijeku, u cilju izvršenja kazne zatvora u trajanju od 6
godina i 6 mjeseci, zbog počinjenog krivičnog djela zloupotreba povjerenja u privrednom
poslovanju iz člana 246.stav 1. i 2. vezi sa članom 51. KZ R. Hrvatske.
Na ročištu je potraživani u prisustvu svog branioca upoznat sa razlozima lišenja slobode,
te je izjavio da se izričito protivi izručenju iz razloga što posjeduje državljanstvo BiH, što
dokazuje uloženom dokumentacijom, a navode potraživanog potvrdio je i njegov
branilac, koji se osvrnuo i na odredbe Ugovora o izručenju vlastitih državljana,
zaključenog između Bosne i Hercegovine i R Hrvatske.
Sud je, imajući u vidu svu priloženu dokumentaciju, te činjenicu da su krivičnopravne
radnje koje čine obilježja krivičnog djela za koje se imenovani potražuje i za koje je
nepravosnažno osuđen počinjene prije potpisivanja Ugovora, donio odluku o
obustavljanju postupka izručenja.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved