Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:30 17.04.2018

Održan sastanak predsjednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma Theodora Merona i predsjednika Suda Bosne i Hercegovine Ranka Debeveca

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za međunarodne krivične sudove (MICT) sudija Theodor Meron posjetio je danas, 17.04.2018. godine Sud Bosne i Hercegovine kako bi sa predstavnicima Suda razgovarao o ulozi i funkciji Rezidualnog mehanizma. Predsjednik Meron je istakao kao najznačajniju funkciju Rezidualnog mehanizma pružanje pomoći nacionalnim sudovima u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Također, posebno je istakao značaj dostupnosti arhive Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) kao zajedničkog nasljeđa i spremnosti nacionalnih sudova za saradnju sa Informativnim centrom, koji će uskoro biti otvoren u Sarajevu.

 

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec upoznao je predsjednika Merona sa trenutnom situacijom u odnosu na procesuiranje predmeta ratnih zločina pred Sudom BiH, a razgovaralo se i o reviziji Državne strategije za procesuiranje ovih predmeta, koja je u toku. Naglašena je potreba poboljšanja efikasnosti procedura između Suda BiH i Rezidualnog mehanizma u oblasti zaštite svjedoka, na čemu će se raditi u narednom periodu.

Na sastanku, kojem su, pored predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca, prisustvali i zamjenik predsjednika Suda BiH sudija Davorin Jukić, predsjednica Krivičnog odjeljenja Suda BiH sudija Minka Kreho i registrar Suda BiH Emira Hodžić, predsjednik MICT Theodor Meron pohvalio je dosadašnji rad i rezultate Suda Bosne i Hercegovine.

Ovo je prva zvanična posjeta predsjednika Theodora Merona Bosni i Hercegovini od zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju krajem 2017. godine.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved