Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:15 02.07.2021

ODRŽAN TREĆI REGIONALNI SASTANAK SLUŽBI/ODJELJENJA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA

 

Predstavnice Odjeljenja za podršku svjedocima Suda Bosne i Hercegovine učestvovale su na trećem regionalnom sastanku službi/odjeljenja za podršku svjedocima koji je održan u Crnoj Gori 28. i 29. juna 2021. godine. Na sastanku se razgovaralo o modelima regionalne saradnje između službi/odjeljenja u oblasti podrške svjedocima koji svjedoče na predmetima ratnih zločina, te iskustvima i praksi vezanim za unaprijeđenje postojećih procedura. Sastanak je organizovao UNDP u sklopu regionalnog projekta o ratnim zločinima.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved