Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:46 22.06.2020

Određen pritvor Ademu Kostjerevcu

Sud Bosne i Hercegovine, dana 19.6.2020. godine, stavlja van snage rješenje broj S1 1 K 018560 15 Kro od 16.5.2017. godine, kojim je određena mjera pritvora prema optuženom Ademu Kostjerevcu iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke a) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH).

 

Prihvata se prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora, pa se prema optuženom određuje pritvor iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke a) i b) ZKP BiH. Navedeni pritvor može trajati najduže 2 (dvije) godine od lišenja slobode optuženog, odnosno najkasnije do 19.6.2022. godine ili do drugačije odluke Suda.

 

Optužica Tužilaštva broj T20 0 KTRZ 0004193 09 od 8.4.2015. godine, koja je potvrđena dana 14.4.2015. godine tereti optuženog Adema Kosterjevca da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), tako što je za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, kao pripadnik Vojne policije i Muslimanske brigade Zvornik, Armije BiH, u periodu od 18.9.1992. do 4.10.1992. godine, na području opštine Zvornik postupao suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a)  i  c) i čl. 27. Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine, tako što je za vrijeme rata prisilio na seksualni odnos jednu ženu civila srpske nacionalnosti.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved