Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:38 16.07.2019

Određen pritvor Miroslavu Čepi optuženom u predmetu Danilo Cicović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu Danilo Cicović i drugi, odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BIH za određivanje pritvora optuženima Daliboru Vaskoviću i Miroslavu Čepi donio je, dana 9.7.2019. godine, rješenje kojim je optuženom Miroslavu Čepi, po osnovu člana 246. Zakona o krivičnom postupku BIH (ZKP BiH), odredio pritvor. Pritvor po ovom rješenju, ukoliko ne bude ranije ukinut, može trajati do objavljivanja presude, a najduže 30 dana. Kao neosnovan, odbijen je prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora prema optuženom Daliboru Vaskoviću.

 

Odredbom člana 246. stav 2. ZKP BiH izričito je propisano da: “Ako optuženi koji je uredno pozvan očigledno izbjegava da dođe na glavni pretres i ako prinudno dovođenje nije uspjelo, sudija, odnosno predsjednik vijeća može optuženom odrediti pritvor.”

 

Optuženi Miroslav Čepo, iako uredno pozvan, u tri navrata nije pristupio na zakazana ročišta i to 23.5.2019., 30.5.2019. i 6.6.2019. godine. Prema ocjeni Suda u ponašanju optuženog se, bez sumnje, ispoljava očigledna namjera da ne pristupi glavnom pretresu i na taj način onemogući uspješno vođenje krivičnog postupka. Iz kompletne medicinske dokumentacije i podataka koji nisu ni latinski ni medicinski izrazi već napisani jezikom shvatljivim i osobama koje nemaju posebna medicinska znanja, evidentno je da optuženi nema adekvatna opravdanja za nedolaske na pretrese. Naprotiv, preduzima radnje kojim očigledno odugovlači postupak, odlazi kod ljekara i zakazuje preglede baš u vrijeme održavanja unaprijed određenih termina glavnih pretresa.

 

Prema ocjeni Suda ponašanje optuženog u znatnoj mjeri otežava efikasno vođenje  postupka što je nedopustivo s obzirom na to da se radi o predmetu s velikim brojem optuženih (25) i velikim brojem branilaca po službenoj dužnosti (21), zbog čega svaka odgoda ročišta stvara neopravdane i visoke troškove. Osim toga, optuženi onemogućava Sud da ostalim optuženim obezbijedi suđenje u razumnom roku, a posebno je značajna činjenica da se dvojica optuženih nalaze u pritvoru, te je Sud na ovaj način onemogućen da postupa s dužnom hitnošću što je imperativna zakonska odredba.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved