Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:50 02.03.2017

Određene mjere zabrane osumnjičenom Milošu Todoroviću

Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora prema osumnjičenom Milošu Todoroviću, Sud Bosne i Hercegovine je dana 01. marta 2017. godine donio rješenje kojim je prijedlog Tužilaštva odbijen kao neosnovan te su prema osumnjičenom Milošu Todoroviću određene sljedeće mjere zabrane:

 

  • zabrana napuštanja boravišta (kretanje osumnjičenog je ograničeno isključivo na njegov dom uz obavezu ovlaštenih službenih lica da dva puta dnevno nasumice vrše provjere poštivanja ove mjere);
  • zabrana putovanja, uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine;
  • zabrana sastajanja sa određenim osobama –zabranjeno kontaktiranje na bilo koji način sa saosumnjičenim i sa svjedocima u ovom predmetu, kao i približavanje na udaljenosti od 100 metara.

 

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za tim postoji potreba, odnosno do drugačije odluke Suda, a kontrola opravdanosti mjera zabrane vršit će se svaka dva mjeseca.

 

U slučaju da osumnjičeni prekrši izrečene mjere zabrane, može mu se odrediti mjera pritvora.

Miloš Todorović je osumnjičen da je počinio krivično djelo  organizovani kriminal iz člana 250. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičnim djelima krijumčarenje iz člana 214. KZ BiH, teška krađa iz člana 287. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i prikrivanje iz člana 300. KZ FBiH, sve u vezi s članom 53. KZ BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved