Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:04 31.05.2019

Oslobađajuća presuda u predmetu Nenad Perović

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženog Nenada Perovića, nakon održanog glavnog pretresa, dana 31. maja 2019. godine, donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Nenad Perović oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom g), u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona.

 

Optuženi Nenad Perović oslobođen je optužbe na osnovu odredbe člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH), odnosno jer nije dokazano da je optuženi učinio krivično djelo za koje se optužuje.

 

Optuženi se oslobađa optužbe da je, u periodu od kraja maja 1992. godine do kraja 1993. godine, u vrijeme širokog i sistematičnog napada Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine i policije Stanice javne bezbjednosti Rogatica, potpomognute paravojnim formacijama koje su dolazile iz Republike Srbije, usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva, na području opštine Rogatica, kao pripadnik Vojske Republike Srpske – VP 7084 Rogatica, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na području opštine Rogatica na nacionalnoj i vjerskoj osnovi u vezi s pomaganjem drugom vojniku u prisiljavanju druge osobe, upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo, na seksualni odnos (silovanje) i učestvovanjem u bilo kojem drugom obliku teškog seksualnog nasilja.

 

Optuženi se na osnovu člana 189. stav 1. ZKP BiH oslobađa obaveze da nadoknadi troškove krivičnog postupka i paušala koji u cjelini padaju na teret budžetskih sredstava Suda.

 

Na osnovu člana 198. stav 3. ZKP BiH oštećena se s imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved