Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:37 07.02.2018

Oslobođen Kurti Ganija

Nakon održanog glavnog pretresa u predmetu protiv Kurti Ganije, Sud je dana 06.februara 2018. godine, donio i javno objavio presudu kojom je optuženi Kurti Ganija oslobođen od optužbe za krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ BiH.

 

Sud je optuženog Kurti Ganiju oslobodio od optužbe da je u junu i julu 2014. dok se nalazio na izdržavanju kazne zatvora, organizirao i rukovodio grupom za organizirani kriminal kojoj su kao pripadnici pristupili J. S., A. N., I.K., Z.V. i druge njima poznate osobe, a koja grupa je organizovana radi neovlaštene međunarodne kupoprodaje, prijenosa, prevoza, držanja, posredovanja u daljnjoj međunarodnoj prodaji, uvoza i izvoza, slanja i isporuke opojne droge „Cannabis sativa L.-marihuana“, sa područja Republike Crne Gore na teritorij BiH, a s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi.

 

Sud je takođe donio rješenje kojim se optuženom Kurti Ganija ukida pritvor određen rješenjem Suda BiH od 27.09.2016. godine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved