Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:55 06.12.2018

Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Amir Ligata

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine je dana 13.11.2018. godine donijelo drugostepenu presudu u predmetu Amir Ligata kojom je, kao neosnovana, odbijena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te je potvrđena prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 10.08.2018 godine.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 10.08.2018. godine, optuženi Amir Ligata oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stava 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Optuženi je oslobođen od optužbe da, u vremenu od 01.01.2016. godine do 30.06.2016. godine u Sarajevu, radeći u svojstvu direktora preduzeća „Carbo Trade“ d.o.o. Sarajevo, protivno odredbama člana 55. i 56. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kupcima nije izdavao račune (porezne fakture) za prodatu robu, nije vodio oporezivi promet preduzeća u knjigovodstvenim evidencijama, nije vodio evidenciju – Knjigu izlaznih faktura, kao ni evidenciju o poreznim prijavama, niti je obračunavao, prijavljivao i plaćao porez na dodanu vrijednost. Optužnica ga je teretila da je opisanim radnjama oštetio proračun BiH za iznos od 40.821,00 KM.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved