Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

07:44 09.12.2019

Posjeta studenata ELSA-e Sudu Bosne i Hercegovine

Grupa studenata Evropskog udruženja studenata Prava Sarajevo (ELSA) posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Posjeta je upriličena zbog tradicionalnog projekta ovog udruženja pod nazivom „Institucionalne posjete“ gdje se studenti upoznaju sa organizacijom, radom i funkcioniranjem najviših organa zakonodavnih, izvršnih i sudskih vlasti u BiH.

 

Studenti su razgovarali sa predstavnicama Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informisanje javnosti. Na ovaj način su upoznati sa radom Suda BiH kako bi unaprijedili znanje o radu ove značajne pravosudne institucije.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved