Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:43 05.12.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Amir Harbaš i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 15.11.2019. godine, optužnicu u predmetu Amir Harbaš i dr. koja optužene tereti da su počinili: Amir Harbaš – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi s krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 2. KZ BiH, Topić Adnan, Mersud Sijamhodžić, Mirnes Ćano i Safet Durić – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi s krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 2. KZ BiH, Elvis Saračević – krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. i 2. KZ BiH u vezi sa članom 53. KZ BiH i Edin Pjanić – krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Amir Harbaš organizirao grupu za organizirani kriminal koja sporazumno djeluje u određenom vremenskom periodu radi izvršenja krivičnog djela primanja dara ili drugih oblika, a radi sticanja materijalne koristi. Optuženi Adnan Topić, Mersud Sijamhodžić, Mirnes Ćano i Safet Durić su postali pripadnici te grupe u sklopu koje su Amir Harbaš, Adnan Topić, Mersud Sijamhodžić i Mirnes Ćano u svojstvu službenih lica u instituciji BiH zahtijevali i primili dar i korist za sebe da u okviru svoje funkcije izvrše što bi morali izvršiti, odnosno da ne izvrše što ne bi smjeli izvršiti, dok je Safet Durić posredovao pri ovakvom podmićivanju. Optuženi Edin Pjanić je u svojstvu službenog lica u instituciji BiH zahtijevao i primio dar i korist za sebe da u okviru svoje funkcije učini što ne bi smio izvršiti, odnosno da ne izvrši što bi morao izvršiti. Optuženi Elvis Saračević je službenom licu u institucijama BiH učinio dar i drugu korist da u okviru svoje funkcije izvrši što bi morao izvršiti, odnosno da izvrši što ne bi smio izvršiti i ne izvrši što bi morao izvršiti.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved