Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

07:58 20.03.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Armen Dželko

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 13.3.2020. godine, optužnicu koja optuženog Armena Dželku tereti da je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa krivičnim djelom terorizam iz člana 201. istog Zakona.

 

Optužnica navodi da je dana 12.2.2013. godine optuženi Armen Dželko napustio područje Bosne i Hercegovine, te dolaskom u Siriju postao pripadnik terorističke organizacije ISIL, koja je svakodnevnim oružanim akcijama, i to napadima na stanovništvo, ubijanjima, protupravnim zatvaranjima, uzimanjem talaca i drugim radnjama namjeravala da prisili legitimne vlasti Sirije na izmjenu ustavnog poretka i političkog režima, a u čijim je redovima ostao sve do decembra 2019. godine, kada se zajedno sa preostalim članovima ISIL-a u Siriji, u posljednjem uporištu ISIL-a, gradu Baguzu, nakon što su vojnički poraženi predao kurdskim i savezničkim snagama na području Sirije.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved