Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:57 31.10.2018

Potvrđena optužnica u predmetu Atif Dudaković i dr.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 24.oktobra 2018. godine optužnicu koja optužene: Atifa Dudakovića, Ekrema Dedića, Sanela Šabića, Ibrahima Šiljdedića, Safeta Salihagića, Adisa Zjakića, Hasana Ružnića, Redžepa Zlojića, Samira Solakovića, Fatmira Muratovića, Muharema Aleševića, Huseina Balagića, Alu Hodžića, Edina Domazeta, Ejuba Koženjića, Ibrahima Nadarevića i Saida Mujića tereti da su počinili krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a optuženi Atif Dudaković za krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) i a), u vezi sa članom 183. stav 1. i krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva  iz člana 173. stav 1. tačka c), a sve u vezi sa članom 180. stav  1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se, navodi da su optuženi:

  • Atif Dudaković, u svojstvu komandanta 5. korpusa Armije BiH i komadant i rukovodilac vojne operacije „Sana 95“,
  • Ekrem Dedić, u svojstvu pomoćnika komandanta za logistiku 5. bataljona Vojne policije 5. korpusa Armije BiH,
  • Sanel Šabić, Ibrahim Šiljdedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, u svojstvu vojnog policajca 5. bataljona Vojne policije 5. korpusa Armije BiH,
  • Redžep Zlojić, Ale Hodžić, Edin Domazet, Ejub Koženjić u svojstvu pripadnika 510. brigade 5. korpusa Armije BiH,
  • Samir Solaković u svojstvu pripadnika 501. brigade 5. korpusa Armije BiH,
  • Fatmir Muratović, u svojstvu komandanta 2. bataljona 506. brigade 5. korpusa Armije BiH,
  • Muharem Alešević, u svojstvu pripadnika 2. bataljona 506. brigade 5. korpusa Armije BiH,
  • Husein Balagić u svojstvu pomoćnika komadanta za obavještajne poslove 510. brigade 5. korpusa Armije BiH,
  • Ibrahim Nadarević u svojstvu komandanta 517. brigade 5. korpusa Armije BiH,
  • Said Mujić u svojstvu pomoćnika načelnika Štaba za operativno – nastavne poslove 517. brigade 5. korpusa Armije BiH,

 

za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između Vojske Republike Srpske i Armije BiH, u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih snaga 5. korpusa Armije BiH, zajedno sa pridodatim jedinicama 7. korpusa Armije BiH i pridodatim jedinicama MUP-a R BiH koje su bile pretpočinjene 5. korpusu Armije BiH, a koji napad je trajao od 13. septembra 1995. godine do polovine novembra 1995. godine, usmjerenog protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti koje je živjelo na teritoriji općine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, kao pripadnici tih snaga svjesno i voljno učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu sa zajedničkim planom i ciljem da se sa teritorija tih općina, trajno uklonili cjelokupno stanovništvo srpske nacionalnosti koje je tu živjelo, vršenjem njihovog progona na nacionalnoj i vjerskoj osnovi (zajednički zločinački cilj), pa su radi realizacije ovog cilja počinili namjerno višestruko lišenje života civila srpske nacionalnosti koje je na tom području živjelo, uništenje njihove nepokretne i pokretne imovine koje nije opravdano vojnom nuždom, uništili i razorili pravoslavne manastire, crkve i hramove.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved