Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:40 05.02.2018

Potvrđena optužnica u predmetu Branko Čigoja i dr.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 20. decembra 2017. godine optužnicu koja optužene Branka Čigoju, Željka Tadića, Sašu Boškića tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a) i c), u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a osumnjičenog Milorada Glamočaka tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a) i c), u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, i članom 180. stav 1. i 2.Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Optužnica tereti optužene da su tokom rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između pripadnika Armije Bosne i Hercegovine i pripadnika VRS-a, kao pripadnici Izviđačkog voda pri 11. lakoj pješadijskoj brigadi – Mrkonjičke brigade u sastavu VRS-a iz Mrkonjić Grada, postupali protivno pravilima zajedničkog člana 3. stav 1. tačke a) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12. augsta 1949. godine koja zabranjuje nasilje nad životom, zdravljem ili fizičkim ili mentalnim blagostanjem ljudi, naročito ubistvo, a i mučenje svake vrste.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved