Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:14 30.04.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Dalibor Krstović

Sud Bosne i Hercegovine je dana 22. novembra 2017. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Dalibora Krstovića tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Dalibor Krstović za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije Republike Bosne i Hercegovine, na teritoriji općine Kalinovik, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, postupajući suprotno pravilima međunarodnog prava i kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) i c) i člana 27. stav 2. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine i Dopunskog protokola II uz Ženevske konvencije od 12. augusta 1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba, tačno neutvrđenog dana u mjesecu augustu 1992. godine, u večernjim satima, došao do Osnovne škole „Miladin Radojević“ u Kalinoviku gdje su se nalazili nezakonito zatočeni civili bošnjačke nacionalnosti sa područja Kalinovika, Gacka i drugih susjednih općina, uglavnom žene i djeca i manji broj muškaraca, te zajedno sa još jednim pripadnikom Vojske Republike Srpske izvršio silovanje ženske osobe bošnjačke nacionalnosti.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved