Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:20 14.06.2018

Potvrđena optužnica u predmetu Danijel Milišić

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 05. februara 2018. godine optužnicu koja optuženog Danijela Milišića tereti da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. istog člana u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona BiH u sticaju sa krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog člana KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Danijel Milišić u svojstvu zamjenika direktora bez ograničenja ovlaštenja u pravnom licu Finish Commerce d.o.o. Banja Luka, zajedno sa direktorom i licem bez ograničenja ovlaštenja u pravnom licu Finish Commerce d.o.o. pomogao osnivaču i direktoru - odgovornom licu u pravnom licu Del Invest d.o.o. Banja Luka, da ostvari pravo na povrat ili kredit po osnovu indirektnih poreza propisanih poreskim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, podnese poreznu prijavu neistinitog sadržaja sa iskazanim iznosom za povrat koji prelazi iznos od 200.000,00 KM, te na opisani način onemogućili naplatu prijavljenog poreza propisanog poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 100.000,00 KM.  


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved