Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:08 13.04.2017

Potvrđena optužnica u predmetu Darko Jeremić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 10. marta 2017. godine potvrdio optužnicu koja optužene: Darka Jeremića, Petra Cacanovića, Anu Mirosavljević, Dragana Radumila, Sonju Kurtumu, Sašu Tomića, Slavicu Injac, Batrića Đurišića, Zdravka Dubova, Igora Prodanovića, Snežanu Vujnić, Dragicu Tomić, Gorana Ignjatovića, Paju Panića, Dragu Đukanovića i Jefu Bošković tereti za krivično djelo organizirovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, a Darka Jeremića i još za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom pranje novca.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Darko Jeremić, organizirao i rukovodio zločinačkom organizacijom te zajedničkim djelovanjem sa drugim članovima organizacije koju su činili: Petar Cacanović, Ana Mirosavljević, Dragan Radumilo, Sonja Kurtuma, Saša Tomić, Slavica Injac, Batrić Đurišić, Zdravko Dubov, Igor Prodanović, Snežana Vujnić, Dragica Tomić, Goran Ignjatović, Pajo Panić, Drago Đukanović i Jefa Boškovi, prekoračili granice svoga položaja i ovlasti, te ne vršeći svoje službene dužnosti svjesno kršili odredbe zakona i drugih propisa i na drugi način nesavjesno postupali u vršenjima službene dužnosti svjesni da usljed toga može nastupiti teža povreda prava i veća imovinska šteta deponenata BOBAR banke a.d. Bijeljina i drugih pravnih lica, te novac pribavljen izvršenjem krivičnih djela ubacili u legalne tokove, sve sa ciljem da pribave imovinsku korist velike vrijednosti u višemilionskim iznosima povezanim licima BOBAR grupe.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved