Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:27 11.04.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Dušan Cimeš

Sud Bosne i Hercegovine je dana 7. decembra 2018. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Dušana Cimeša tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e) i k) i članom 173. stav 1. tačka a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Dušan Cimeš, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, koji je trajao u periodu od 23.5.1992. godine na području naselja Ripač, a od 10.6.1992. godine na ostalom području Srpske općine Bihać pa do kraja 1992. godine, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području Srpske općine Bihać, znajući za takav napad i znajući da njihove radnje čine dio tog napada, u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Srpske općine Bihać sa sjedištem u Ripču, ujedno i kao član Kriznog štaba, odnosno Ratnog predsjedništva Srpske općine Bihać, svjesno učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu sa zajedničkim ciljem da teritorij Srpske općine Bihać etnički očiste od bošnjačkog stanovništva koje je tu živjelo vršenjem njegovog progona na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, pa su tako počinili progon bošnjačkog stanovništva zbog njegove nacionalne i vjerske pripadnosti i to deportacijom i prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem ili drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, ubistvom, napadom na civilno stanovništvo i naselja koji je posljedovao smrću i teškim tjelesnim povredama i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved