Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:22 06.02.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Dušan Ristivojević

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 13.1.2020. godine, optužnicu u predmetu Dušan Ristivojević koja optuženog Dušana Ristivojevića tereti da je počinio krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članovima 31. i 54. KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Dušan Ristivojević djelujući istovremeno za vlastitu korist, odnosno ostvarujući novčanu nadoknadu za pribavljanje fiktivnih dokumenata za više pravnih lica, te također za račun više pravnih lica – utajivača PDV-a koja su počinila krivično djelo propisano zakonom BiH, pomogao da navedena pravna lica izbjegnu platiti davanja propisana zakonodavstvom Bosne i Hercegovine pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved