Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:35 24.02.2017

Potvrđena optužnica u predmetu Duško Mišić

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 09. februara 2017. godine optužnicu koja optuženog Duška Mišića tereti da je počinio produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara.

 

U optužnici se navodi da je, optuženi Duško Mišić, u periodu od 01.oktobra 2011. do 31.avgusta 2015. godine, kao poreski obveznik i vlasnik pravnog lica „Farma Dorringo“, sa sjedištem u mjestu Gornji Buletić, opština Teslić, s ciljem izvjegavanja PDV-a u poslovnim knjigama nije evidentirao prodaju, izlazne fakture i obaveze za PDV te je za ukupno 100.572,00 KM oštetio budžet Bosne i Hercegovine.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved