Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:49 29.10.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Ferida Osmančević

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 20.10.2020. godine optužnicu u predmetu Ferida Osmančević koja optuženu Feridu Osmančević tereti da je počinila krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 54 KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da optužena Ferida Osmančević, u periodu od 2015 do 2017. godine, kao odgovorno lice u pravnom licu „Ela“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH i porezni obveznik, s ciljem izbjegavanja PDV-a, a u namjeri da nezakonito ostvari pravo na odbitak iskazanog PDV-a, postupajući suprotno odredbama Zakona o PDV-u, nije tačno iskazala svoje poreske obaveze. Optužena Ferida Osmančević je izbjegavanjem plaćanja davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH oštetila budžet BiH u ukupnom iznosu od 32.797,92 KM.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved