Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:36 05.12.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Hamdija Nizandžić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 15.11.2019. godine, optužnicu u predmetu Hamdija Nizandžić i dr. koja optužene Hamdiju Nizandžića i Milana Špirića tereti da su počinili krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 29. KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Hamdija Nizandžić, posredstvom posrednika, ponudio informantu „Fanatikosu“ uvoz robe komercijalnog karaktera iz SR Njemačke na carinsko područje BiH preko graničnog prelaza Gradiška bez provođenja odgovarajućeg postupka carinskog nadzora nad robom koja se uvozi i bez plaćanja propisanih uvoznih dadžbina.

 

Optuženi su zajedno, dana 24.11.2018. godine, na širem području Carinske ispostave Gradiška – i to Hamdija Nizandžić u svojstvu saradnika – carinika, a Milan Špirić kao viši stručni saradnik – vođa smjene, od prikrivenog istražitelja zahtijevali i primili dar u vidu novca u iznosu od 1.600,00 EUR da bi nakon toga, u okviru svoje funkcije, propustili provesti odgovarajući carinski postupak prema robi koja se uvozi. Na taj su način, navedeno je u optužnici, kao službena lica u institucijama BiH zahtijevali i primili dar u vidu novca da u okviru svoje funkcije propuste izvršiti ono što bi morali izvršiti.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved