Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:23 02.11.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Ivan Antunović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 22.10.2020. godine optužnicu u predmetu Ivan Antunović i drugi koja optužene Ivana Antunovića, Borislava Kovačevića, Ivana Cvijanovića, Maria Vuletića, Juricu Vuletića, Harisa Hodžića i Nikolu Boškovića terete da su:

 

  • optuženi Ivan Antunović – organizirao i rukovodio grupom za organizirani kriminal u smislu člana 1. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) radi dalje međunarodne prodaje neovlašteno prevozio, držao i na drugi način neovlašteno stavljao u međunarodni promet supstance koje su propisima proglašene opojnim drogama;

 

  • optuženi Borislav Kovačević – kao pripadnik grupe za organizirani kriminal u smislu člana 1. stav 2. KZ BiH radi međunarodne prodaje prevozio, držao i na drugi način neovlašteno stavljao u međunarodni promet supstance koje su propisima proglašene opojnim drogama;

 

  • optuženi Ivan Cvijanović – pod tačkom 1. optužnice kao pripadnik grupe za organizirani kriminal u smislu člana 1. stav 2. KZ BiH radi dalje međunarodne prodaje prevozio, držao i na drugi način stavljao u međunarodni promet supstance koje su propisima proglašene opojnim drogama, a pod tačkom 2. pribavio lažni novac s ciljem da isti stavi u opticaj kao pravi;

 

 

  • optuženi Mario Vuletić – kao pripadnik grupe za organizirani kriminal u smislu člana 1. stav 2. KZ BiH radi dalje međunarodne prodaje prevozio, držao i na drugi način stavljao u međunarodni promet supstance koje su propisima proglašene opojnim drogama;

 

  • optuženi Jurica Vuletić – kao pripadnik grupe za organizirani kriminal u smislu člana 1. stav 2. KZ BiH radi dalje međunarodne prodaje prevozio, držao i na drugi način stavljao u međunarodni promet supstance koje su propisima proglašene opojnim drogama;

 

  • optuženi Haris Hodžić – kao pripadnik grupe za organizirani kriminal u smislu člana 1. stav 2. KZ BiH radi dalje međunarodne prodaje prevozio, držao i na drugi način stavljao u međunarodni promet supstance koje su propisima proglašene opojnim drogama;

 

  • optuženi Nikola Bošković – kao pripadnik grupe za organizirani kriminal u smislu člana 1. stav 2. KZ BiH radi dalje međunarodne prodaje prevozio, držao i na drugi način stavljao u međunarodni promet supstance koje su propisima proglašene opojnim drogama;

 

čime su počinili:

 

  • optuženi Ivan Antunović – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH;

 

  • optuženi Borislav Kovačević, Mario Vuletić, Jurica Vuletić, Haris Hodžić i Nikona Bošković – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH;

 

  • optuženi Ivan Cvijanović – pod tačkom 1. optužnice krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH, a pod tačkom 2. optužnice krivično djelo krivotvorenje novca iz člana 205. stav 2. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 53. istog Zakona.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved