Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:17 20.03.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Jasmin Keserović

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 16.3.2020. godine, optužnicu koja optuženog Jasmina Keserovića pod tačkom 1. tereti da je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., sve u vezi sa krivičnim djelom terorizam iz člana 201. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a pod tačkom 2. da je počinio krivično djelo javno podsticanje na terorističke aktivnosti iz člana 202a. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 53. KZ BiH.

 

Optužnica navodi da je dana 23.1.2013. godine optuženi Jasmin Keserović napustio teritoriju Bosne i Hercegovine, te dolaskom u Siriju postao pripadnik terorističke organizacije ISIL, koja je svakodnevnim oružanim akcijama, i to napadima na stanovništvo, ubijanjima, protupravnim zatvaranjima, uzimanjem talaca i drugim radnjama namjeravala da prisili legitimne vlasti Sirije na izmjenu ustavnog poretka i političkog režima, a u čijim je redovima ostao sve do decembra 2019. godine, te da je, zajedno sa drugim licima iz Bosne i Hercegovine, koji su boravili u Siriji sa istom namjerom, učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani snaga ISIL-a u Siriji u gradovima Mimbidž, Kobani, Rakka i Al-Bab u jedinici „Bejt Komandos“ (koja je kasnije preimenovana u „El Aksa“) protiv legitimnih vojnih snaga države Sirije. Optužnica dalje navodi da je optuženi Jasmin Keserović putem sredstava javnog informiranja, odjeven u vojnu uniformu i naoružan automatskom puškom, uputio poruku javnosti kojom je direktno podsticao na izvršenje krivičnog djela terorizam iz člana 201. stav 1. KZ BiH i to napadima na stanovništvo i ubijanjem.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved