Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:22 15.04.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Li Jungen i drugi

Sud Bosne i Hercegovine je dana 20.7.2018. godine potvrdio optužnicu u predmetu Li Jungen i drugi, koja optuženog Li Jungena tereti da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a pravnu osobu „88“ Brčko Distrikt BiH krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. KZ BiH, u vezi sa članom 124. tačka c) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54. istog Zakona.

 

 

U optužnici se navodi da je optuženi Li Jungen podnio porezne prijave neistinitog sadržaja u kojima je nezakonito iskazao pravo na odbitak ulaznog PDV-a, a iznos čije je plaćanje izbjegnuto prelazi iznos od 10.000 KM. Pravna osoba „88“ Brčko Distrikt BiH je raspolagala protupravno ostvarenom imovinskom koristi nastalom izvršenjem krivičnog djela kojeg je optuženi Li Jungen učinio u ime, za račun i korist pravne osobe, navedeno je u optužnici.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved