Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:23 31.01.2018

Potvrđena optužnica u predmetu Mile Kosorić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 22. januara 2018. godine optužnicu koja optužene Milu Kosorića, Borislava Stojišića, Momčila Tešića i Rajka Drakulića  tereti da su počinili krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Optužnica tereti optužene da su za vrijeme širokog i sistematičnog napada koji su u periodu od 06.07. do 19.07.1995. godine preduzimali Vojska Republike Srpske (VRS) i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva, zaštićene zone UN Srebrenica u okviru kojeg je djelimično istrijebljena grupa bošnjačkog naroda pri čemu je cjelokupno bošnjačko civilno stanovništvo do 40.000 civila Bošnjaka uklonjeno iz Zaštićene zone UN Srebrenica, a više od 8.000 muškaraca Bošnjaka i dječaka ubijeno, kao pripadnici Vlaseničke brigade VRS, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata čiji je plan i cilj bio da zatvore i pogube vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave, a prislilno premjeste žene, djecu i starce iz enklave i na taj način ih unište kao grupu.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved