Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:47 05.02.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Mile Ujić

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 3.2.2020. godine, optužnicu u predmetu Mile Ujić koja optuženog Milu Ujića tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i u vezi sa krivičnim djelom ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke f) KZ BiH, u vezi sa članom 29. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

U optužnici se, pored ostalog, navodi da je optuženi Mile Ujić, u periodu od kraja maja 1992. do kraja 1993. godine, na području opštine Rogatica, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, bio na dužnosti de facto komadira Gučevske čete TO Srpske opštine Rogatica, a istovremeno na funkciji člana Kriznog štaba Srpske opštine Rogatica. Od polovine juna 1992. godine bio je de facto zamjenik komandanta Rogatičke brigade, a od 15.12.1992. godine de jure načelnik štaba Rogatičke brigade te istovremeno na funkciji sekretara Sekretarijata za narodnu odbranu opštine Rogatica, kasnije načelnika Odsjeka odbrane Rogatica. Optuženi je, navodi se u optužnici, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata i oružanog sukoba učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi; i to: ubistvima, prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem ili drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjena u namjeri nanošenja ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja i protupravnim, samovoljnim i vojnim potrebama neopravdanim uništavanjem imovine u velikim razmjerama.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved