Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:04 06.06.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Milojko Kovačević

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 28. februara 2019. godine, optužnicu koja optuženog Milojka Kovačevića tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama d) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona

 

U optužnici se navodi da je optuženi Milojko Kovačević u periodu od polovine aprila 1992. godine pa do kraja septembra 1992. godine, u vrijeme širokog i sistematičnog napada vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine i policije Stanice javne bezbjednosti Višegrad, potpomognute paravojnim formacijama koje su dolazile iz Republike Srbije, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području opštine Višegrad, kao pripadnik rezervnog sastava Stanice javne bezbjednosti Višegrad, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva, na području opštine Višegrad, na nacionalnoj i vjerskoj osnovi u vezi s prisilnim preseljenjem stanovništva i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved