Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:55 29.01.2018

Potvrđena optužnica u predmetu Milomir Davidović

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 16. januara 2018.godine optužnicu koja optuženog Milomira Davidovića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je Milomir Davidović u vremenskom periodu između 03.07.1992. i 18.07.1992. godine, u kojem periodu se odvijao širok i sistematičan napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjeren protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča kao pripadnik VRS, znajući za napad, te da njegove radnje čine dio tog napada, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe zajedničkog člana 3. Ženevskih konvencija od 12.08.1949. godine,zajedno sa drugim osobama, prisilio tri Bošnjakinje na seksualni odnos.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved