Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:58 12.11.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Minka Brajlović i dugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 20.10.2020. godine optužnicu u predmetu Minka Brajlović i drugi koja optuženu Minku Brajlović tereti da je počinila produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članovima 29. i 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a pravno lice Brajlović d.o.o. Sarajevo u stečaju produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članovima 54. i 124. tačke a) i c) KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optužena Minka Brajlović u periodu od oktobra 2017. do 30. novembra 2017. godine u svojstvu lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica Brajlović d.o.o. Sarajevo u namjeri da Brajlović d.o.o. Sarajevo izbjegne plaćanje davanja po osnovu poreza na dodanu vrijednost postupila suprotno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Optužena je pružanjem lažnih podataka o stečenim oporezivim prihodima i činjenicama od utjecaja na utvrđivanje iznosa poreznih obaveza, odnosno neprijavljenim, neobračunatim i neplaćenim iznosom PDV-a u 2017. godini pribavila imovinsku korist pravnom licu u iznosu od 250.474,00 KM i pričinila štetu budžetu BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved