Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:12 04.01.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Mladen Lukić

Sud Bosne i Hercegovine je dana 18. decembra 2018. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Mladena Lukića tereti da je počinio krivično djelo Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Mladen Lukić u poreznom periodu januar 2017. godine – septembar 2017. godine, kao vlasnik s.p. AGRO LOOK poljoprivredna apoteka Bukovica Velika b.b., Doboj, postupio suprotno odredbama članova 3., 17., 20., 38. i 39. Zakona o PDV-u, tj. iskazao lažne podatke o ostvarenom prometu, odnosno ostvarenoj realizaciji i isporukama, jer u poreznim prijavama nije iskazao i stvarno ostvareni promet, odnosno realizaciju, na koji način je, pružajući lažne podatke koji su od bitnog utjecaja na utvrđivanje porezne obaveze, odnosno pružajući lažne podatke o ostvarenom oporezivom prometu, izbjegao plaćanje PDV-a u ukupnom iznosu od 22.062,16 KM, pa je na navedeni način pričinio štetu budžetu BiH, a za sebe pribavio protupravnu imovinsku korist u navedenom iznosu.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved