Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:52 24.02.2017

Potvrđena optužnica u predmetu Momir Tasić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 7. februara 2017. godine potvrdio optužnicu koja optužene Momira Tasića, Petra Tasića i Mirka Tasića  tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

 

Optužnica tereti optužene da su od polovine maja do kraja avgust 1992. godine u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine i policije Stanice javne bezbjednosti Višegrad, potpomognute paravojnim formacijama, usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području opštine Višegrad, optuženi Momir Tasić i Petar Tasić, kao pripadnici Vojske Republike Srpske – VP 7158 Višegrad, a optuženi Mirko Tasić, kao pripadnik Stanice javne bezbjedbosti Višegrad, znajući za napad i da njihove radnje čine dio tog napada, učetvovali u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na području opštine Višegrad na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, sa prisiljavanjem druge osobe, upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo, na seksualni odnos (silovanje), prisilnim nestankom osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.

 

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved