Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:15 15.06.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Muharem Dunić

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 12.6.2020. godine, optužnicu u predmetu Muharem Dunić koja optuženog Muharema Dunića tereti da je počinio krivično djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama iz člana 162b. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Muharem Dunić u augustu 2014. godine stvorio plan, prikupio potrebne informacije, obezbijedio potrebna novčana sredstva i dogovorio sa drugim licima da zajedno sa svojim porodicama otputuju u Siriju i pridruže se ISIL-u, tzv. Islamskoj državi na području Sirije i Iraka. Područje Austrije, gdje je boravio na privremenom radu, napustio je preko Međunarodnog aerodroma Beč, letom Beč-Istanbul, odakle je prešao tursko-sirijsku granicu i ušao u Siriju. Tokom boravka u Siriji optuženi Muharem Dunić je, kako se navodi u optužnici, za potrebe terorističke organizacije ISIL učestvovao u ratnim aktivnostima koje podrazumijevaju teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, te zakona i običaja ratovanja. Tu je ostao do decembra 2019. godine kada se zajedno sa preostalim članovima ISIL-a u Siriji, nakon što su vojnički poraženi, predao kurdskim i savezničkim snagama na području Sirije, tačnije grada Baguza.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved