Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:44 07.02.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Obrad Radovanović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 30.12.2019. godine, optužnicu u predmetu Obrad Radovanović i drugi koja optužene Obrada Radovanovića, Zahida Delića, Virsana Zolotića i Matu Delića tereti da su počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH, u vezi sa članovima 29. i 53. KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Obrad Radovanović ponudio informantu Državne agencije za istrage i zaštitu „Fanatikos“ da teretnim motornim vozilom uveze robu iz Republike Hrvatske u BiH, na graničnom prelazu Šamac, bez provođenja postupka carinskog nadzora nad robom i plaćanja bilo kakvih dadžbina na robu koja se uvozi, za šta je od „Fanatikosa“ zatražio dar u vidu novca u iznosu od 150,00 EUR. Dana 23.2.2019. godine, znajući da je ranije optuženi Obrad Radovanović zatražio dar u vidu novca, optuženi Virsan Zolotić i Mato Delić su, u prisustvu optuženog Zahida Delića, prilikom dolaska prikrivenog istražitelja „Dušana“ i informanta „Fanatikosa“, koji su teretnim motornim vozilom ulazili na carinsko područje BiH, zatražili i primili dar u vidu novca u iznosu od 150,00 EUR. Nakon toga su, znajući da se u vozilu nalazi roba koja podliježe provođenju carinskog nadzora, propustili vozilo bez postupka provođenja carinskog nadzora nad robom koja se uvozi.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved