Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:28 08.11.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Seid Papračanin i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 28.8.2019. godine, optužnicu u predmetu Seid Papračanin i drugi koja optužene tereti da su počinili: Seid Papračanin – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH); Ifet Papračanin, Boris Čato i Tomislav Matić – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210a. KZ BiH; te pravno lice B-label d.o.o. Vitez po tački 2. optužnice, krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210a. KZ BiH.

 

Prema navodima optužnice, optuženi Seid Papračanin je organizovao i rukovodio grupom za organizirani kriminal, čiji članovi su postali optuženi Ifet Papračanin, Boris Čato i Tomislav Matić. Grupa je zajedničkim djelovanjem počinila krivično djelo u okviru kojeg su nezakonito proizvodili proizvode koji nisu obilježeni kontrolnim i poreznim markicama na način propisan poreznim zakonodavstvom BiH. Optuženo pravno lice B-label d.o.o. Vitez, prema navodima optužnice, počinilo je krivično djelo propisano zakonom BiH za koje se može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna. Pravno lice je proizvodilo proizvode koji nisu obilježeni kontrolnim i poreznim markicama na način propisan poreznim zakonodavstvom BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved