Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:45 10.04.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Senad Svraka

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 18.1.2020. godine, optužnicu u predmetu Senad Svraka koja optuženog Senada Svraku tereti da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članovima 31. i 54. KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je Senad Svraka, u formalnom svojstvu osnivača – vlasnika i uposlenika pravnog lica Elster Commerce d.o.o., Sarajevo, pomogao Aidi Svraki u upravljanju inkrimisanim poslovanjem pravnog lica Elster Commerce d.o.o., u periodu od maja 2008. do aprila 2011. godine, kako bi ona i navedeno pravno lice izbjegli platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved