Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:02 27.09.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Simo Đurić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 6.9.2019. godine, optužnicu u predmetu Simo Đurić i drugi koja optuženog Simu Đurića tereti da je počinio produženo krivično djelo porezne utaje ili prijevare iz člana 210. stav 1. u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a pravno lice „Pil Comerc d.o.o. Brčko“ krivično djelo porezne utaje ili prijevare iz člana 210. stav 1. KZ BiH, u vezi sa članom 124. tačka c) KZ BiH i članom 54 KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Simo Đurić, u periodu 2017. i 2018. godine, kao direktor i odgovorno lice u pravnom licu „Pil Comerc“ d.o.o. Brčko kao poreski obveznik, radi izbjegavanja plaćanja PDV-a, ostvario oporezivi promet koji nije evidentirao kroz poslovne knjige niti ga prijavio Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Za navedeni period optuženi nije podnio prijave za plaćanje poreza što je suprotno odredbama člana 38. i 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a samim tim nije ni platio poreza u ukupnom iznosu od 31.065,86 KM. Na taj način oštetio je budžet Bosne i Hercegovine za navedeni iznos.

 

Pravno lice „Pil Comerc“ d.o.o. Brčko“ je, kao porezni obveznik, raspolagalo protivpravnom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 31.065,86 KM koju je u ime, za račun i korist pravnog lica ostvario optuženi Simo Đurić izvršenjem krivičnog djela.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved