Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:18 08.02.2018

Potvrđena optužnica u predmetu Stjepan Nakić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 15. januara 2018. godine optužnicu koja optuženog Stjepana Nakića tereti da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 54 KZ BiH, a pravno lice LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg da je počinilo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa stavom 1. i članovima 54. i 124. KZ BiH.

 

Optužnica tereti optuženog Stjepana Nakića da je u svojstvu direktora bez ograničenja ovlaštenja i odgovorne osobe u pravnoj osobi LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg, u periodu od 1. januara 2007. do 31. augusta 2009. godine, izbjegao ili pomogao da se izbjegne plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM, te pravno lice LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg da je raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved