Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:26 05.01.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Toni Bašić

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 29.12.2020. godine, optužnicu u predmetu Toni Bašić koja optuženog Tonija Bašića tereti da je počinio krivično djelo javno podsticanje na terorističke aktivnosti iz člana 202.a u vezi s krivičnim djelom terorizam iz člana 201. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH).

 

U optužnici se navodi da je optuženi Toni Bašić u periodu od 8.2.2020. do 17.3.2020. godine u više navrata javno i to putem sredstava javnog informiranja i koristeći se društvenom mrežom Telegram, koja je dostupna širem krugu korisnika, podsticao druge na izvršenje krivičnog djela terorizma iz člana 201. KZ BiH. U optužnici se navodi da je optuženi Toni Bašić objavio formiranje kanala pod nazivom „Moon Krieg Division“, te da je podržavao politički teror i ubistvo Jevreja i političara.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved