Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:01 21.05.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Vitomir Tomić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 13.3.2020. godine, optužnicu koja optužene Vitomira Tomića i optuženo pravno lice – preduzeće za proizvodnju i usluge „PROMEX TV“ d.o.o. Zvornik tereti da su počinili produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. b) stav 3., u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 54. i 124. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

 

Optužnica navodi da u periodu od 2010. godine do 2012. godine, Vitomir Tomić, u svojstvu osnivača i lica ovlaštenog za zastupanje bez ograničenja pravnog lica – preduzeća za proizvodnju i usluge „PROMEX TV“ d.o.o. Zvornik, nije prijavio oporezivi promet stanova sa PDV u ukupnom iznosu od 615.000,11 KM, te da na taj iznos nije prijavio PDV u ukupnom iznosu od 89.358,90 KM. Dalje se navodi da je time oštetio budžet Bosne i Hercegovine, a da je pravno lice preduzeće za proizvodnju i usluge „PROMEX TV“ d.o.o. Zvornik raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi koju ju u ime, za račun i u korist iste ostvario optuženi Vitomir Tomić.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved