Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:48 25.06.2020

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Ernad Nukić i dr.

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 1.6.2020. godine, drugostepenu presudu u predmetu Ernad Nukić i dr. kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a presuda Suda BiH od 3.3.2020. godine potvrđena.

 

 

Prvostepenom presudom Suda BiH od 3.3.2020. godine optuženi Ernad Nukić, Šekib Nukić i pravno lice „Dama“ d.o.o. Živinice oslobođeni optužbe da su:

 

  • optuženi Ernad Nukić – radnjama opisanim pod tačkama 2, 4, 5, 6, 7, 8. i 9. optužnice počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprava iz člana 373. stav 1. KZ Federacije BiH (FBiH) i u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) i stav 2. tačka a) KZ FBiH u vezi sa članom 286. stav 1. KZ FBiH;

  

  • optuženo pravno lice „Dama“ d.o.o. Živinice radnjama opisanim pod tačkama 2. i 10. optužnice počinilo krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH, u vezi sa čl. 54. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprava iz člana 373. stav 1. KZ FBiH, a u vezi sa članom 125. stav 4. KZ BiH;

  

  • optuženi Šekib Nukić – radnjama opisanim pod tačkama 1, 2. i 3. optužnice počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, u vezi sa produženim krivičnim djelom carinska prevara iz člana 216. stav 2. KZ BiH, u vezi sa čl. 54. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprava iz člana 373. stav 1. KZ FBiH i u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) i stav 2. tačka a) KZ FBiH, u vezi sa članom 286. KZ FBiH.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved