Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:03 12.11.2020

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Gavrilo Stević

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 28.10.2020. godine drugostepenu presudu od 30.9.2020. godine u predmetu Gavrilo Stević, kojom je žalba Tužilaštva BiH odbijena kao neosnovana i potvrđena prvostepena presuda Suda BiH od 10.3.2020. godine.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH od 10.3.2020. godine optuženi Gavrilo Stević oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama iz člana 162. b) stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved