Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:57 18.06.2020

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Muhamed Šehović

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine nakon održane javne sjednice, dana 16.3.2020. godine, donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Muhamed Šehović, a kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te potvrđena prvostepena presuda Suda BiH od 17.12.2019. godine.

 

Prvostepenom presudom od 17.12.2019. godine optuženi Muhamed Šehović oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Optuženi Muhamed Šehović oslobođen je optužbe da je u poreznom periodu od 1.10.2015. do 31.10.2015. godine, kao odgovorno lice u pravnoj osobi – poreznom obvezniku „Vis Legis“ d.o.o. Tuzla – ostvario oporezivi promet u ukupnom iznosu od 250.701,00 KM koji nije evidentirao kroz poslovne knjige pravnog lica niti prijavio Upravi za indirektno oporezivanje BiH, te je na taj način pričinio štetu budžetu BiH u ukupnom iznosu od 42.619,17 KM, a sebi za isti iznos pribavio imovinsku korist.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved