Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:31 05.02.2018

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Nikola Zovko i drugi

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženih Nikola Zovko, Petar Krndelj, Krešo Rajič i Ivica Čutura nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je presudu kojom se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, odbija kao neosnovana, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 019135 15 Kri od 19.07.2017. godine potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 019135 15 Kri od 19.07.2017. godine, optuženi Nikola Zovko, Petar Krndelj, Krešo Rajič i Ivica Čutura  oslobođeni su optužbe za tačke I, II i III izmijenjene optužnice, da su počinili, i to: optuženi Nikola Zovko krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c) i e) u vezi sa članom 180. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine optuženi Petar Krndelj krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c) i e) u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. KZ BiH, optuženi Krešo Rajič krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c)  u vezi sa članom 180. stav 2. KZ BiH i optuženi Ivica Čutura krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Protiv ove presude žalbu je uložilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 297. ZKP BiH, povrede krivičnog zakona iz člana 298. ZKP BiH, te pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja iz člana 299. ZKP BiH, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH u cjelosti uvaži žalbu kao osnovanu, ukine prvostepenu presudu u cjelosti i održi pretres.

 

Na navedenu žalbu odgovore su dali branioci svih optuženih, saglasno predlažući da Apelaciono vijeće odbije žalbu Tužilaštva kao neosnovanu i u cjelosti potvrdi prvostepenu presudu.

Na osnovu člana 304. ZKP BiH održana je sjednica Apelacionog vijeća dana, 16.01.2018. godine, na kojoj je tužilac ukratko izložili žalbene razloge, te su izneseni i odgovori na izjavljene žalbe.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved