Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:15 25.10.2018

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Đorđe Simić

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Đorđa Simića, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je presudu kojom se žalba Tužilaštva BiH odbija kao neosnovana, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 024042 17 Kri od 10.04.2018. godine potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 024042 17 Kri od 10.04.2018. godine optuženi Đorđe Simić oslobođen je od optužbi da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka i) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1 KZ BiH.                                                                                                                              


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved