Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:29 05.02.2018

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Zdenko Anadabak

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Zdenka Andabaka  nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je presudu kojom se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, odbijaja kao neosnovana, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 017302 14 Kri od 24.03.2017. godine potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 017302 14 Kri od 24.03.2017. godine optuženi Zdenko Andabak oslobođen je optužbe da je radnjama opisanim u izreci navedene presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c)  Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine  (KZ BiH) u vezi sa čl.29.  i 180. stav 1. istog zakona.

 

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka (član 297. ZKP BiH) i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja (član 296. tačka c) ZKP BiH), sa prijedlogom da drugostepeno vijeće Suda BiH žalbu uvaži, prvostepenu presudu preinači, te optuženog oglasi krivim i kazni po zakonu ili da presudu ukine i odredi održavanje pretresa pred vijećem Apelaciong odjeljenja.  

 

Branilac optuženog je dostavio odgovor na žalbu sa prijedlogom da Apelaciono vijeće Suda BiH odbije žalbu Tužilaštva BiH i u cjelosti potvrdi prvostepenu presudu.

 

Na osnovu člana 304. stav 4. ZKP BiH održana je sjednica Apelacionog vijeća dana, 10.11.2017. godine, na kojoj je tužilac usmeno iznio žalbu, te je izjavio da u cjelosti ostaje pri istaknutim žalbenim prigovorima. Branilac optuženog, takođe, je usmeno iznio odgovor na žalbu Tužilaštva, ističući da su svi žalbeni prigovori neosnovani. Optuženi se pridružio navodima branioca.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved