Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:52 14.09.2021

Pravno lice MR PROMET d.o.o. oglašeno odgovornim za krivično djelo porezne utaje

Sud je u predmetu „MR PROMET“ d.o.o. (S1 2 K 029214 21 K), nakon priznanja krivične odgovornosti optuženog pravnog lica putem zastupnika pravnog lica, dana 10.9.2021. godine, donio i javno objavio presudu kojom je optuženo pravno lice Društvo za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge „MR PROMET“ d.o.o., sa sjedištem u Prijedoru, oglasio odgovornim za krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. KZ BiH u vezi s članom 124. tačka c) KZ BiH, te je optužnom pravnom licu izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženom pravnom licu utvrđena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 KM i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženo pravno lice u roku od dvije (2) godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

 

Osim toga, od optuženog pravnog lica je oduzeta imovinska korist u iznosu od 44.283,00 KM koju je dužno uplatiti u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude.

 

Pravno lice „MR PROMET“ d.o.o. oglašeno je odgovornim što je kao pravno lice raspolagalo protupravno ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 44.283,00 KM, koju je u ime, za račun i u korist iste, ostvario R. D. u svojstvu ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica bez ograničenja lica, na način da je u periodu januar–novembar 2017. godine u svojstvu vlasnika i ovlaštenog lica za zastupanje bez ograničenja ovlaštenja kao direktor pravnog lica „MR PROMET“ d.o.o. Prijedor, u namjeri da izbjegne plaćanje davanja propisanih zakonodavstvom Bosne i Hercegovine pružanjem lažnih podataka, suprotno odredbama članova  38. i 39. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost i članova 5. i 11. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost (Službeni glasnik BiH, br. 93/05, 60/06 i 35/08), podnio, putem njemu poznatog lica, Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje BiH PDV prijave za januar, februar, mart, april, juni, august, septembar, oktobar i novembar 2017. godine s lažnim podacima o svojim stečenim oporezivim prihodima, odnosno sa iskazanim nultim vrijednostima, iako se u stvarnosti promet desio u smislu člana 3. stav 2. i člana 39. Zakona o PDV-u što je evidentno iz poslovnih knjiga, na koji promet nije obračunao i platio izlazni porez na manjak dobara za porezni period 2017. godine, te time oštetilo budžet Bosne i Hercegovine za iznos od 44.283,00 KM.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved